Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Xin nguồn truyện Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm TQ với

darttness
Luyện Khí Tầng Năm (39%)

Như tựa đề

tạo bởi
11 Tháng 9.
mới trả lời
12 Tháng 9.
2
trả lời
131
xem
2
thành viên
longzujack8700
longzujack8700
VIP 1
Kết Đan Sơ Kỳ (2%)
Hội Trưởng Event

dịch lại hả bạn ?

darttness
darttness
Luyện Khí Tầng Năm (39%)

xin nguồn để tự CV đọc chứ bản CV trên đây hơi tệ!

Bạn đang đọc bài Xin nguồn truyện Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm TQ với tạo bởi darttness trong Song Tu Lâu.