Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Mong ủng hộ

XBeer
VIP 1
Trúc Cơ Sơ Kỳ (27%)

Tại hạ đang sáng tác một tác phẩm Hệ Thống mang tên Hệ Thống Vạn Năng nên mong các vị ủng hộ và cho ý kiến.

Địa chỉ tác phẩm tại đây

Không cầu chỉ nhiều chỉ cầu được các nhận xét để tại hạ có thể làm việc tốt hơn. Thân! XBeer

Đã sửa bởi XBeer lúc 22:07 04/10/2018
tạo bởi
04 Tháng 10.
49
xem