Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Không có Gia Cát Lượng thì Lưu Bị có gây dựng được cơ đồ

HùngBáTHH
Luyện Khí Tầng Bốn (39%)
Thánh Thiên Tiên Vực

Người ta vẫn nói rằng Lưu Bị không có Gia Cát Lượng thì chẳng thể gây dựng nên được cơ đồ.

Vậy thì bổn tọa sẽ hỏi lại rằng không gia nhập tập đoàn Lưu Hoàng Thúc, thì Lượng tiên sinh liệu có thể lưu danh thiên cổ.

Nói ra thử vài khả năng nếu Gia Cát Lượng tiên sinh không về với Lưu Bị thì sao nhé.

Nếu Lượng gia nhập Tào Tháo, Viên Thiệu hay Tôn Quyền thì liệu có thể làm nên đại sự gì không?

Khác Huyền Đức một lòng tôn kính thì Tào Mạnh Đức lại dùng sự bá đạo để khuất phục quần thần. Bản thân họ Tào cũng là kẻ trí đương thời, văn thao võ lược không gì là không biết. Danh sư bên Ngụy Vương trước có nhị kỳ Tuân Úc sau có Quách Gia, Giả Hủ, Tư Mã Ý, những quân sư này nói ra tài năng mưu lược hoàn toàn không thua kém Võ Hầu. Nếu ra nhập bên Tào ca đảm bảo Lượng cũng khó thỏa chí vẫy vùng.

Viên Thiệu có thể nói vào thời đại này thế lực tương đối mạnh, nói là hùng hậu nhất thiên hạ cũng chẳng sai. Quân sư dưới chướng Thiệu, có Hứa Du, Điền Phong so ra cũng không thể bằng Gia Cát Lượng, nhưng Viên Bản Sơ là kẻ nhỏ mọn lại bảo thủ, kết cục của 2 danh sư Du, Phong chính là nói lên khả năng dùng người của Thiệu. Kẻ độc đoán chuyên quyền, thiếu quyết đoán nhu nhược như thế liệu có thể trọng dụng hết tài năng của Gia Cát Lượng được hay không.

Tôn Quyền ở Giang Đông tuy cũng là một thế lực lớn, Võ Hầu có anh là Gia Cát Cẩn đang làm mưu sĩ ở đó, nhưng sau Khi Tiểu Bá Vương Tôn Bá Phù khuất núi đã di nguyện cho Tôn Quyền rằng. Trong thì ''hỏi Tử Kính ngoài thì trông Công Cẩn". Liệu Ngô Hầu có đủ tự tin để ko nghe lời của anh mình. Đông Ngô vốn dựa địa thế hiểm trở, sông nước mênh mông chủ thủ khó công. Bản thân Tôn Quyền cũng chưa có ý muốn dẫn binh đánh thiên hạ, với cái trí cao mắt xa của Lượng có thể làm gì ở nơi đây.

Ngược lại Lưu Hoàng Thúc ba lần hạ cố lều cỏ dùng lòng thành khẩn cầu, về tình đã hết sức tôn trọng chiêu mộ hiền nhân, về lý thì một vị tướng có tiếng đi cầu một nho sinh đã là vinh dự lắm rồi. Nói mưa sĩ bên Huyền Đức sau khi Từ Nguyên Trực dời đi bên Bị đâu còn mấy nhân tài, có thế thân trong quân doanh trí xa ngàn dặm, đủ thao lược để thống lĩnh ba quân. Giản Ung, My Phương, Tôn Càn cũng là bậc danh sĩ đương thời, nhưng so với Công Cẩn, Lỗ Túc của Ngô hay Quách Gia, Tuân Úc của Ngụy thì chẳng đáng trung mâm.

Tiếp nữa Lưu Bị có tiếng con cháu nhà Hán, trong khi thời đại loạn lạc nhà Hán vận cũng đã sắp hết, khí số cũng đã tận đến nơi. Hán Hiến Đế không có thực quyền, trước thì bị Đổng Trác đe dọa, sau bị bọn Lý Thôi, Quách Dĩ tàn binh của Quân Tây Lương hà hiếp. Cuối cùng lại rơi vào tay tên gian hùng Tào Tháo, hắn ép thiên tử hiệu lệnh trư hầu. Lưu Bị xét ra là dòng dõi Hán thất, vua còn phải gọi là Thúc. Xã tắc lâm nguy, triều cương lũng loạn, nội chiến liên miên, hoàng cung thì quỷ nước lên làm thành hoàng. Cháu bị nguy Huyền Đức thân là chú của vua, giấy binh khởi nghĩa cũng là chuyện trên hợp ý trời, dưới thuận lòng người. Gia Cát Lượng gia nhập Lưu Bị là đội quân chính nghĩa, là thế thiên hành đạo, đó là điểm khác biệt của Thục Vương so với các lộ trư hầu khác.

Ngoài có tiếng dấy binh danh chính ngôn thuận ra, Lưu Bị còn có lực khá mạnh, tướng của Lưu Bị là hai hiền đệ. Vân Trường, Dực Đức đều là người có thể nhất phu đương quan vạn phu mặc địch. Hai người này so với Hứa Chử, Điển Vi bên Ngụy, Chu Du, Thái Sử Từ bên Ngô không hề kém cạnh chút nào.

Trên có danh dưới có lực, ở đây Gia Cát Lượng có đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, hà cớ gì với tài trí của Khổng Minh lại không làm đại sự được chứ. Một tay có thể thao túng toàn bộ đường đi nước bước của tập đoàn Lưu Bị. Địa vị vững chắc là như thạch bàn, không kẻ nào dị nghị, không kẻ nào có thể thay thế. Sau có Phượng Sồ Bàng Thống gia nhập, người này tề danh với Gia Cát Lượng, nhưng chỉ sau chiến dịch Tây Xuyên thì Bàng Sĩ Nguyên trận vong ở đèo Lạc Phượng. Sĩ Nguyên cũng là nhất lưu danh sĩ đương thời, từng hiến kế cho Chu Du dùng hỏa công thiêu cháy mấy mươi vạn quân Tào ở Xích Bích, há phải kẻ ngu muội mà không biết con được chết của mình. Cái chết của Bàng Thống có liên quan đến Ngọa Long tiên sinh hay không thì chỉ có trời mới biết.

Sau khi Lưu Bị chết quyền hành trong Ngụy quân đều nằm trong tay Gia Cát Lượng, đến đây có thể nói đã công đức viên mãn rồi. Tiếc là thiếu chủ Lưu Thiện là một kẻ bất tài. Cha chú cả đời lao tâm khổ tứ, nam trinh bắc chiến cuối cùng cơ nghiệp bị hủy hoại trong tay tên A Đẩu này.

Tuy vậy nhưng tài năng của Gia Cát Lượng là không thể phủ nhận, Thục Hán có ngày hôm nay đúng là nhờ một tay trèo trống cùng cái mưu trí suất sắc của Khổng Minh.

Nhưng nếu nói không có Gia Cát Lượng thì Họ Lưu sẽ không làm nên trò trống gì thì bổn tọa tuyệt không đồng ý.

Nước không đủ thì chẳng thể đẩy nổi chiếc thuyền lớn, gió không đủ thì chẳng thể dang đủ đôi cánh to.

Chiếc thuyền lênh đênh giữa biển khơi phải dựa vào sức nước, đại bàng muốn sải cánh trên trời cao thì phải dựa vào sức gió.

Không có đủ sức nước thuyền chẳng thể cập được bến, không có đủ sức gió đại bàng chẳng thể bay suốt một quãng đường dài.

Gia Cát Lượng cũng vậy nếu không về với Lưu Bị thì cả đời Khổng Minh cũng chỉ là một nho sinh quanh ra, quẩn vào ở chân núi Ngọa Long Cương mà thôi. Làm sao gây dựng nên uy danh hiển hách, tiếng thơm muôn đời như vậy được chứ.

HÙNG BÁ

tạo bởi
15 Tháng 12.
mới trả lời
16 Tháng 12.
10
trả lời
177
xem
8
thành viên
TửLôi
TửLôi
VIP 2
Kết Đan Sơ Kỳ (24%)
Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

Ta nhớ hình như tam quốc cuối cùng không ai thống nhất được hêt phải hông

ToànKhống
ToànKhống
VIP 1
Trúc Cơ Hậu Kỳ (38%)

Rảnh kinh

waynell
waynell
VIP 3
Nguyên Anh Sơ Kỳ (53%)
Thái Thượng Trưởng Lão Vận Khí Tông

Nói chung là như vậy nếu như không phải như vậy thì mọi chuyện sẽ thay đổi rất nhìu , nhìu nhìu thứ nữa

HùngBáTHH
HùngBáTHH
Luyện Khí Tầng Bốn (39%)
Thánh Thiên Tiên Vực

Có loạn thì sẽ có người bình loạn chứ

DinO
DinO
VIP 3
Nguyên Anh Trung Kỳ (2%)
Trưởng Lão Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

giờ thấy tam quốc nó dài thiệt

LãngTửVôTình
LãngTửVôTình
VIP 3
Chân Tiên Sơ Kỳ (8%)
꧁ঌɢ๖ۣۜĐả☯☠✔ươฑ❡༂࿐ Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

Ta thì còn chưa đọc tr cũng như xem phim tam quốc bản gốc. Mà lại toàn đọc thể loại xuyên không về tam quốc khiến cho kiến thức khá là lệch lạc. Ko dám bình phẩm.

Đã sửa bởi LãngTửVôTình lúc 13:13 16/12/2018
TửKhuynhNhưMộng
TửKhuynhNhưMộng
VIP 2
Trúc Cơ Sơ Kỳ (2%)
Vạn Vực Thánh Địa

Cảm thấy giỏi như Gia Cát Lượng hay tài như Chu Du nhưng kẻ khôn ngoan nhất vẫn là Tư Mã Ý. Long tranh hổ đấu, mình ổng húp trọn nồi canh.

HùngBáTHH
HùngBáTHH
Luyện Khí Tầng Bốn (39%)
Thánh Thiên Tiên Vực

Tư Mã Ý cũng là kẻ may mắn nữa nếu không thì đã bị Khổng Minh thiêu sống cả 3 cha con ở Hồ Lô Cốc rồi

AnhHùng
AnhHùng
VIP 1
Nguyên Anh Sơ Kỳ (79%)
Vạn Vực Thánh Địa

Lưu Bị không nghe gia cát lượng chả bị úp sót mấy pha, ko có lượng bị ko làm dc gì, mà ko có bị lượng cũng vậy.

DinO
DinO
VIP 3
Nguyên Anh Trung Kỳ (2%)
Trưởng Lão Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

bác có bộ truyện chữ tam quốc nào đọc mà k chán k, kiểu như cũng đánh nhau tu luyện

Bạn đang đọc bài Không có Gia Cát Lượng thì Lưu Bị có gây dựng được cơ đồ tạo bởi HùngBáTHH trong Bàn Luận Truyện.