Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

0969218987.lzj
VIP 2
Kết Đan Trung Kỳ (23%)
Thái Thượng Trưởng Lão Event

Vào ..http://upanh.vforum.vn/ ->Chọn ảnh trên điện thoại /vi tính -> Úp ảnh-> copy link ảnh->vào diễn đàn YY -> soạn ! [ ] ( link ảnh ) .

Ví dụ : ! .... giữa các dấu ! [ ] ( ) ks oảng cách nha

tạo bởi
08 Tháng 11.
83
xem