Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Cầu truyện sắc hiệp

anhducname123
Trúc Cơ Trung Kỳ (13%)

Khoảng 500 -1000 chương sắc hiệp từ 18+->22+ main bá đạo thích lập hậu cung có tu luyện nhẹ vừa tu luyện vừa thâu hương không gangbang không nữ nô không bạo dâm.. Thâu mỹ nữ cả thế giới chỉ cần đẹp thì éo cần biết bố cháu là ai anh thu hết cảnh xxx ko cần kéo quá dài chương xxx pha lẫn hài hước...(chỉ nói về main thu mỹ nữ không có thằng thứ 2)...

tạo bởi
12 Tháng 10.
121
xem