Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Cầu nơi an nghỉ

namnam111
VIP 1
Kết Đan Trung Kỳ (14%)
Hàn Băng Thánh Vực

Hội nào cho ta nhập bọn ta cho ý tưởng viết truyện tự tin cao like. Vì ta ko có thời gian nên ko viết dc

tạo bởi
04 Tháng 10.
mới trả lời
05 Tháng 10.
3
trả lời
84
xem
2
thành viên
thanhak37
thanhak37
VIP 1
Hóa Thần Sơ Kỳ (3%)
Đại Trưởng Lão Thi Nhân Tụ Quán

Đạo hữu nên vào Viện dưỡng lão của cao nhân Ever ( đây là thật không có ý triêu chọc. Đạo hữu vào tôi yy } môn phái } viện dưỡng lão nộp đơn

namnam111
namnam111
VIP 1
Kết Đan Trung Kỳ (14%)
Hàn Băng Thánh Vực

Ok vào xem thử thank đạo hữu

namnam111
namnam111
VIP 1
Kết Đan Trung Kỳ (14%)
Hàn Băng Thánh Vực

Ko phải viết giùm cho ta mà đạo hữu tự nhận lấy ta lấy làm chi ta chỉ muốn yy giới thêm chút màu thôi

Bạn đang đọc bài Cầu nơi an nghỉ tạo bởi namnam111 trong Bàn Luận Truyện.