Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Bách luyện thành tiên YY

mrz3nt
VIP 2
Luyện Khí Tầng Mười (224%)

Các đh ah, các ngươi tu luyện như thế nào rồi? Sao ta thấy con đường thành tài còn dài quá

Đã sửa bởi mrz3nt lúc 12:21 28/11/2018
tạo bởi
28 Tháng 11.
mới trả lời
28 Tháng 11.
4
trả lời
123
xem
3
thành viên
TửLôi
TửLôi
VIP 2
Kết Đan Sơ Kỳ (24%)
Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

Ta mới tầng 5 đây từ từ mà luyện

waynell
waynell
VIP 3
Nguyên Anh Sơ Kỳ (53%)
Thái Thượng Trưởng Lão Vận Khí Tông

ta tu luyện mới 28 ngày đây ng làm gì mà 7 tháng gê vậy

phế phẩm linh căn ha gì

DinO
DinO
VIP 3
Nguyên Anh Trung Kỳ (2%)
Trưởng Lão Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

Từ tên phàm nhân nho nhỏ bước vào giới tu chân thì phải từ từ mới cao lên. Cố lên nào

DinO
DinO
VIP 3
Nguyên Anh Trung Kỳ (2%)
Trưởng Lão Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

bí kíp thì không có đâu, chỉ có linh thạch hoặc hộp thiên giới, còn lại không đáng tiền

Bạn đang đọc bài Bách luyện thành tiên YY tạo bởi mrz3nt trong Trảm Phong Đường.