Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Ai ở ác vô đây với ta

supmangcua
VIP 3
Kết Đan Trung Kỳ (7%)
  • Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
  • Quán Tự Tại Bồ tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.

  • Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

  • Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thứ giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

  • Cầu cho ai ở ác sớm siêu thoát luân hồi, thành Tiên thành Phật ak
Đã sửa bởi supmangcua lúc 09:05 08/07/2018
tạo bởi
04 Tháng bảy
mới trả lời
08 Tháng bảy
17
trả lời
209
xem
17
thành viên
Tình_nhạt_như_nước
Tình_nhạt_như_nước
VIP 1
Kết Đan Sơ Kỳ (67%)

Là gì vậy??? Có ai hiểu hông???

dung44
dung44
VIP 4
Hóa Thần Trung Kỳ (7%)
Vạn Vực Thánh Địa

Rảnh quá không chuyện làm vào đây tụng bát nhã tâm kinh 😔😔😔

KaitoKID
KaitoKID
Luyện Khí Tầng Bảy (20%)

Ta đã đi qua đây

Độc+Hành
Độc+Hành
Trúc Cơ Hậu Kỳ (33%)

Nam Mô A Di Đà Phật.....

TkleeNguyen
TkleeNguyen
VIP 1
Trúc Cơ Trung Kỳ (98%)
Trưởng Lão Thi Nhân Tụ Quán

LạcKỳNam
LạcKỳNam
Kết Đan Sơ Kỳ (18%)
Trưởng Lão Thi Nhân Tụ Quán

Bát nhã tâm kinh ahf....

Hiên_Viên_Đế
Hiên_Viên_Đế
VIP 2
Nguyên Anh Sơ Kỳ (94%)
Vạn Vực Thánh Địa

A mu phô phô

TúcMệnh
TúcMệnh
Luyện Khí Tầng Mười (50%)

Đi ra

thienthieu
thienthieu
VIP 1
Kết Đan Hậu Kỳ (19%)

Mi viết cái mẹ j vậy? Rảnh ghê ha.

Đã sửa bởi thienthieu lúc 12:07 05/07/2018
Phá_Diệt_Thiên_Tôn
Phá_Diệt_Thiên_Tôn
VIP 1
Kết Đan Sơ Kỳ (54%)
➻❥☾☋ng☠☾♄ủ❖︵ ➻Đà🅾 🅼ộ 🆃ầ🅼 🅱ả🅾 🅲🆄🅽🅶✟

mi đang lảm nhảm cái j vậy

1234561111
1234561111
VIP 1
Trúc Cơ Trung Kỳ (35%)
Đại Trưởng Lão Thạch Linh Các

Ko hiu j cả

rika
rika
VIP 1
Trúc Cơ Sơ Kỳ (53%)
Tông Chủ Phu Nhân Vạn Hoa Tông

Ta Đi ngang qua

blackrose1101
blackrose1101
Trúc Cơ Sơ Kỳ (37%)

Mi ko có chuyện gì làm à

ThưSinhNgốc
ThưSinhNgốc
VIP 2
Kết Đan Sơ Kỳ (4%)
Quân Sư ➻Đà🅾 🅼ộ 🆃ầ🅼 🅱ả🅾 🅲🆄🅽🅶✟

Ta đi ngang qua

supmangcua
supmangcua
VIP 3
Kết Đan Trung Kỳ (7%)

Ta nói các ngươi chắc ăn ở thất đức hả, vô đông ghê để 12h khuya ta siêu độ cho các ngươi. Nhớ kiếp sau làm từ thiện nhiều vào ( chẳng hạn donate cho ta or chọi lt cho ta cũng dc)

phượngbăngnhi
phượngbăngnhi
Luyện Khí Tầng Ba (12%)

Em xin đi ngang wa

soikboylove1
soikboylove1
Luyện Khí Tầng Sáu (80%)

Là sao? hổng hỉu

Bạn đang đọc bài Ai ở ác vô đây với ta tạo bởi supmangcua trong Hỏi Đáp - Góp Ý.