Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Ai biết cách cho hình ảnh trong máy vào đây ko ạ

Mirrorfore
VIP 1
Kết Đan Trung Kỳ (26%)

Như trên em muốn hỏi các bác cách cho hình ảnh lên tập này

tạo bởi
20 Tháng 11.
mới trả lời
27 Tháng 11.
9
trả lời
108
xem
5
thành viên
mrz3nt
mrz3nt
VIP 2
Luyện Khí Tầng Mười (222%)

DinO
DinO
VIP 3
Nguyên Anh Trung Kỳ (2%)
Trưởng Lão Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo
DinO
DinO
VIP 3
Nguyên Anh Trung Kỳ (2%)
Trưởng Lão Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

DinO
DinO
VIP 3
Nguyên Anh Trung Kỳ (2%)
Trưởng Lão Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

ơ kì ta, copy của đh trên thì ra ảnh, còn tôi không ra

DinO
DinO
VIP 3
Nguyên Anh Trung Kỳ (2%)
Trưởng Lão Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

CS bỏ qua giùm nha, tôi cũng đang thắc mắc vụ hình ảnh nên chỉ thử chứ không cố tình. Cảm ơn!

0969218987.lzj
0969218987.lzj
VIP 2
Kết Đan Trung Kỳ (24%)
Thái Thượng Trưởng Lão Event

1.Vào http://upanh.vforum.vn/

  1. Chọn ảnh

  2. Download

  3. Chọn dòng " link ảnh "

  4. Copy .ví dụ http:// ...image

  5. Vào diễn đàn YY

  6. Viết như sau :

!_[ _ ] _ ( link ảnh bước số 4 )

Ghi tất cả dấu trên .bỏ dấu _ cách đi

Đã sửa bởi 0969218987.lzj lúc 15:48 27/11/2018
0969218987.lzj
0969218987.lzj
VIP 2
Kết Đan Trung Kỳ (24%)
Thái Thượng Trưởng Lão Event
Đại.Thiếu.Gia.Mr.Tú
Đại.Thiếu.Gia.Mr.Tú
VIP 2
Kết Đan Sơ Kỳ (4%)
0378781742
0378781742
Luyện Khí Tầng Năm (5%)
Event

Hỏi thì người ta góp ý thì theo đi

Bạn đang đọc bài Ai biết cách cho hình ảnh trong máy vào đây ko ạ tạo bởi Mirrorfore trong Hỏi Đáp - Góp Ý.