Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Bộ Sưu Tập Dị Năng/ Mạt Thế

Bộ sưu tập được tạo bởi harrypoter1997 lúc 08:47 22/12/2018, chỉnh sửa lúc 08:47 22/12/2018
mạt thế hàng lâm, thành thị biến thành Zombie tùy ý càn rỡ thiên đường, dã ngoại trở thành yêu th...

Hoàn thành

7/10

Ác Ma hạ xuống, nhân loại thành ác ma thức ăn, người may mắn còn sống sót đau khổ giãy giụa. Nhưn...

Hoàn thành

6.5/10