Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Bộ Sưu Tập On Going

Bộ sưu tập được tạo bởi HP666 lúc 13:26 12/12/2018, chỉnh sửa lúc 13:26 12/12/2018
Bạn đang đọc truyện Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Linh trên tr...

Hoàn thành

(NTR-LL-LOLI-HIẾP DÂM-TRUYỆN DÀI Viết Cho VN)   Cảnh báo: có chương 18+ mạnh đề nghị ai ko đọc th...

Chương 352 -

Đây là một câu chuyện hư cấu về một thế giới hư cấu, mọi tổ chức, nhân v...

Chương 269 -

Yêu Thần vừa ra, ai dám tranh phong Yêu Linh sư mạnh nhất - Nhiếp Ly - bởi vì một quyển thần b...

Chương 476 -

Yến Triệu Ca xuyên qua lần đầu, đi tới thế giới có nền Văn minh Võ đạo phồn thịnh chí cực, đượ...

Hoàn thành