Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Bộ Sưu Tập Truyện Hay Mới Đăng

liệp diễm điễn

tập hợp tất cả bộ truyện liệp diễm hay nhất

Hệ Thống Hôm Nay Tâm Tình Tốt.

Tôi thích truyện này quá trời lun!!! Hay quá!

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

https://truyenyy.com/phithien257/collection/share/122/ Nhạc Thành siêu cấp tán ma

Sắc Hiệp Mỹ Ký

Oh! My got!!!

Đại Vương Tha Mạng (Dịch)

Khá hấp dẫn. Tôi thích.