Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Bộ Sưu Tập Truyện Hay Mới Đăng

yêu thích

như tên

kkkkkkkk

kkk
luctam ·

Đang đọc ....

đang đọc

Luyện Thần

Luyện lực có thể tăng cường cơ thể, luyện khí hòa hợp thiên địa, luyện thần đứng nhìn vạn vật ...!

Luyện Khí

Lấy thân làm gốc, lấy máu làm rễ, lấy khí làm chất phát triển theo thời gian. Mắt nhìn mũi, mũi n...