Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Danh sách những người ủng hộ tác giả, dịch giả tại YY.

DiệpMặc

Hợp Thể Trung Kỳ
23,623

Aqua

Hóa Thần Sơ Kỳ
16,450

Luan.gamosa

Luyện Khí Tầng Ba
14,220

لنيل

Trúc Cơ Hậu Kỳ
9,500

luongsanglac

Luyện Hư Trung Kỳ
9,480

dabo1989

Luyện Khí Tầng Ba
8,200

vuhuy290396

Luyện Khí Tầng Ba
7,500

Thánh_Nữ_Bướm_Đêm

Luyện Khí Tầng Bảy
5,000

xonevictory

Hư Linh Sơ Kỳ
4,938

HồHiếu

Luyện Khí Tầng Sáu
4,370

admin

Luyện Khí Tầng Bảy
4,225

Infinity

Trúc Cơ Sơ Kỳ
4,019

thieuquocviet1999

Hợp Thể Trung Kỳ
3,213

Zedding

Luyện Khí Tầng Hai
2,600

vaicavi97

Luyện Khí Tầng Bảy
2,516

KoLove

Hóa Thần Sơ Kỳ
2,429

oversea123

Luyện Khí Tầng Hai
2,400

Duncan

Luyện Khí Tầng Mười
2,234

daka00

Hóa Thần Hậu Kỳ
2,209

bitter

Trúc Cơ Trung Kỳ
2,200

Cẩuca

Hóa Thần Trung Kỳ
1,900

Ability

Luyện Khí Tầng Sáu
1,600

Logorizon

Luyện Khí Tầng Năm
1,500

ÁcLong

Luyện Khí Tầng Bốn
1,420

TrảmMiêuTrutậnYYGiới

Trúc Cơ Trung Kỳ
1,407

BiThieuHiep

Luyện Khí Tầng Sáu
1,330

Thetheif

Luyện Khí Tầng Hai
1,210

skykaew

Luyện Khí Tầng Sáu
1,200

01636947499

Luyện Khí Tầng Mười
1,020

haro

Luyện Khí Tầng Một
1,009

Samac

Luyện Khí Tầng Bảy
1,000

huy0988

Luyện Khí Tầng Một
988

HànBăng

Nguyên Anh Sơ Kỳ
975

01293100388

Luyện Khí Tầng Sáu
900

chimdaklak

Luyện Khí Tầng Ba
891

kanghuynseak

Luyện Khí Tầng Hai
810

Shiho

Luyện Khí Tầng Ba
800

LăngPhong

Luyện Khí Tầng Mười
763

hoan2268

Luyện Khí Tầng Bảy
685

bomayfeed

Luyện Khí Tầng Một
601

daipham

Nguyên Anh Sơ Kỳ
600

KhanG.nhi

Trúc Cơ Trung Kỳ
590

tranducanhok55

Phàm Nhân
560

TiểuMaTiên

Hóa Thần Sơ Kỳ
552

honggiatamthieu

Luyện Khí Tầng Tám
520

vuduong13

Luyện Khí Tầng Một
500

thieulama2k9

Luyện Khí Tầng Bảy
470

Dangminhquang

Luyện Khí Tầng Một
470

destiny

Luyện Khí Tầng Hai
400

Hằng_Chun

Nguyên Anh Sơ Kỳ
400

Chian

Luyện Khí Tầng Bốn
400

Tinh_Không_Hạo_Thiên

Luyện Khí Tầng Tám
365

tuanpham

Luyện Khí Tầng Bốn
352

Thiên_Nhai

Trúc Cơ Trung Kỳ
350

NhịThếTổ

Luyện Khí Tầng Năm
333

vuthuan123

Luyện Khí Tầng Một
310

yurigana

Luyện Khí Tầng Năm
290

Takamiya

Luyện Khí Tầng Bốn
250

darkmage

Nguyên Anh Sơ Kỳ
225

baoanh062

Luyện Khí Tầng Một
220

mr.mabu

Luyện Khí Tầng Hai
220

hoa9727

Luyện Khí Tầng Tám
210

kimhuhuy

Luyện Khí Tầng Hai
210

caominh1102

Luyện Khí Tầng Một
200

HoàngLong

Phàm Nhân
200

King-Knight

Phàm Nhân
200

boy9602

Luyện Khí Tầng Tám
200

ChungCaCa

Luyện Khí Tầng Năm
200

shien

Luyện Khí Tầng Một
200

kluder

Luyện Khí Tầng Bốn
200

wenyu1999

Luyện Khí Tầng Hai
200

cucgach

Luyện Khí Tầng Một
200

thaiamt2013

Luyện Khí Tầng Hai
200

GhệĐá2Lần

Luyện Khí Tầng Chín
200

QuânTửLy

Luyện Khí Tầng Ba
200

chodien1999

Luyện Khí Tầng Một
200

jackphan

Luyện Khí Tầng Hai
200

momtq

Luyện Khí Tầng Hai
200

jinfake123

Luyện Khí Tầng Bốn
200

luonyeuemhd

Luyện Khí Tầng Ba
200

Tu-Tiên@1

Luyện Khí Tầng Một
200

yetiiiii

Luyện Khí Tầng Một
200

lazyduck88

Phàm Nhân
200

nda1811

Luyện Khí Tầng Sáu
200

htd761995

Luyện Khí Tầng Một
200

vinhhmong

Luyện Khí Tầng Hai
190

Taphuongdung

Luyện Khí Tầng Hai
160

dungstone

Phàm Nhân
160

doquylong147

Luyện Khí Tầng Hai
155

hoang.nguyenminh97

Luyện Khí Tầng Hai
150

ThiênHạĐệNhấtYêuCơTôĐắcKỷ

Luyện Khí Tầng Bảy
150

tungpy

Luyện Khí Tầng Bốn
150

PhạmTiếnAnh

Luyện Khí Tầng Bốn
140

khanhtrangls

Luyện Khí Tầng Năm
140

love1993

Luyện Khí Tầng Tám
140

nnbinh

Luyện Khí Tầng Năm
110

pntuan9x

Luyện Khí Tầng Năm
110

trong

Luyện Khí Tầng Bốn
100

hoangan11600

Trúc Cơ Hậu Kỳ
100

langvan

Phàm Nhân
100