Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Danh sách những người ủng hộ tác giả, dịch giả tại YY.

Everstill

Luyện Hư Trung Kỳ
3,548,213

cglcb

Hợp Thể Sơ Kỳ
3,544,599

xonevictory

Hư Linh Sơ Kỳ
2,188,396

nhatdm1

Luyện Khí Tầng Một
1,220,600

WC2018

Phàm Nhân
1,179,000

Aqua

Hóa Thần Sơ Kỳ
1,172,681

Kentrinh89

Luyện Khí Tầng Tám
951,500

NhấtLộSátCẩu

Kết Đan Trung Kỳ
933,996

kensuchi10

Nguyên Anh Sơ Kỳ
727,331

TylerVo

Hóa Thần Sơ Kỳ
687,150

Myuki

Hóa Thần Sơ Kỳ
516,789

Hiên_Viên_Đế

Nguyên Anh Sơ Kỳ
465,569

Cẩuca

Luyện Hư Trung Kỳ
330,854

S11005

Luyện Khí Tầng Hai
314,000

Sekiro.Tiền.Không.Thiếu

Trúc Cơ Sơ Kỳ
310,000

LụcTầnDương

Trúc Cơ Sơ Kỳ
266,169

Tiểu_My2k1

Kết Đan Sơ Kỳ
174,755

Yêu_Hoàng_Tái_Sinh

Trúc Cơ Hậu Kỳ
168,303

Kenij

Trúc Cơ Sơ Kỳ
167,200

MạcVôDanh

Kết Đan Hậu Kỳ
152,630

Đẹp_Trai_Vô_Lại

Nguyên Anh Trung Kỳ
150,999

MaĐếHìnhThiên

Phàm Nhân
145,500

jn2303

Kết Đan Trung Kỳ
128,610

Dkuchjc

Trúc Cơ Hậu Kỳ
128,500

Tô_Bạch_Thuần

Luyện Khí Tầng Bảy
127,580

LăngTiêu

Kết Đan Hậu Kỳ
125,200

Hoakasasa

Phàm Nhân
120,000

vehoang69

Trúc Cơ Sơ Kỳ
107,500

DragonFruit

Luyện Khí Tầng Năm
106,200

leduc1st123

Luyện Khí Tầng Một
105,852

HànBăng

Hóa Thần Hậu Kỳ
97,715

karachita

Phàm Nhân
94,800

TiểuNhư

Kết Đan Hậu Kỳ
88,318

Chang_Chang1602

Kết Đan Sơ Kỳ
88,000

Infinity

Nguyên Anh Trung Kỳ
83,854

quelam2022

Trúc Cơ Hậu Kỳ
82,210

KhiêmHD

Luyện Khí Tầng Năm
80,070

YukihiraSouma

Luyện Khí Tầng Một
78,400

TiểuMaTiên

Hóa Thần Sơ Kỳ
77,805

Chuột93Ký

Kết Đan Sơ Kỳ
76,896

AnhHùng

Nguyên Anh Sơ Kỳ
61,528

nhatbanhan

Luyện Khí Tầng Mười
61,360

ahrj1994

Luyện Khí Tầng Năm
61,100

dung44

Nguyên Anh Trung Kỳ
61,000

MaThần123

Phàm Nhân
60,000

Anibus

Luyện Hư Hậu Kỳ
55,016

Anh..Ba..Lúa..Xanh

Kết Đan Trung Kỳ
53,405

bitter

Kết Đan Sơ Kỳ
52,200

LongNgạoThiên

Luyện Hư Hậu Kỳ
50,890

tranduchoa

Luyện Khí Tầng Bốn
50,000

bnhkhoi1

Luyện Khí Tầng Mười
50,000

JohnDevi

Trúc Cơ Hậu Kỳ
50,000

ѕɱɪʟє

Luyện Khí Tầng Năm
49,000

kokokoko

Luyện Khí Tầng Bốn
47,400

@thuan

Trúc Cơ Sơ Kỳ
45,882

Một_nửa_thất_lạc

Trúc Cơ Hậu Kỳ
45,399

vuhuy290396

Luyện Khí Tầng Mười
45,200

rongcama96

Trúc Cơ Sơ Kỳ
45,085

0988901994

Trúc Cơ Trung Kỳ
44,868

Ngthuanhp

Luyện Khí Tầng Hai
43,833

soigia2017

Luyện Khí Tầng Chín
43,569

Lancelot

Trúc Cơ Trung Kỳ
42,560

convitcon

Kết Đan Sơ Kỳ
42,520

thienthieu

Kết Đan Trung Kỳ
40,900

hoangminh4375

Luyện Khí Tầng Chín
40,125

NaoPhang23

Luyện Khí Tầng Tám
40,100

MinhLâm

Kết Đan Sơ Kỳ
40,053

quyen.lv

Trúc Cơ Hậu Kỳ
37,800

thanhak37

Hóa Thần Sơ Kỳ
37,764

dangphuoc

Luyện Khí Tầng Mười
37,111

hthha

Trúc Cơ Sơ Kỳ
36,702

vuking08

Luyện Khí Tầng Mười
36,400

Nicktran

Luyện Khí Tầng Bảy
35,000

VạnCổThưThần

Luyện Khí Tầng Mười
35,000

thegoodboy12

Luyện Khí Tầng Tám
35,000

BạoMiêu

Trúc Cơ Trung Kỳ
34,300

Thiên_Tôn

Luyện Khí Tầng Bảy
33,879

HồHiếu

Nguyên Anh Trung Kỳ
33,839

TaLàLãoThất

Nguyên Anh Trung Kỳ
33,818

Mr.ßéo

Kết Đan Sơ Kỳ
33,577

soipezzy

Nguyên Anh Trung Kỳ
33,000

paponasa

Luyện Khí Tầng Chín
32,661

RiKaKi

Trúc Cơ Hậu Kỳ
32,471

TráiTimMùaThu

Trúc Cơ Sơ Kỳ
30,920

tr4nb1nh2018

Luyện Khí Tầng Bảy
30,020

Cổ_Phong

Luyện Khí Tầng Sáu
29,200

ngocdo2141989

Luyện Khí Tầng Năm
29,000

khanhat0507

Trúc Cơ Sơ Kỳ
29,000

LãngTửVôTình

Chân Tiên Sơ Kỳ
28,709

supmangcua

Kết Đan Sơ Kỳ
28,030

Huy_Huy_Nguyen

Luyện Khí Tầng Bốn
28,000

kazumj001

Luyện Khí Tầng Bảy
27,845

cute_nguyen

Luyện Khí Tầng Chín
26,700

ho17641

Luyện Khí Tầng Chín
26,270

SupHeo

Luyện Khí Tầng Bảy
26,000

Trai_Ngầu_Cầu_Bại

Trúc Cơ Sơ Kỳ
26,000

DiệpMặc

Chân Tiên Hậu Kỳ
25,426

kutatasoa

Kết Đan Trung Kỳ
25,101

snownight

Nguyên Anh Trung Kỳ
24,500

konku-sama

Luyện Khí Tầng Chín
24,500