Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Danh sách những người ủng hộ tác giả, dịch giả tại YY.

Aqua

Hóa Thần Sơ Kỳ
62,550

cglcb

Luyện Khí Tầng Năm
29,220

DiệpMặc

Hợp Thể Hậu Kỳ
23,623

Luan.gamosa

Luyện Khí Tầng Bốn
14,220

dabo1989

Luyện Khí Tầng Năm
13,200

xonevictory

Hư Linh Sơ Kỳ
12,925

vuduong13

Luyện Khí Tầng Bốn
12,300

laota

Luyện Khí Tầng Bốn
10,000

vuhuy290396

Luyện Khí Tầng Bốn
10,000

لنيل

Trúc Cơ Hậu Kỳ
9,500

luongsanglac

Luyện Hư Trung Kỳ
9,480

Logorizon

Luyện Khí Tầng Sáu
5,925

01293100388

Luyện Khí Tầng Sáu
5,900

Tống_Tử_Ngôn

Luyện Khí Tầng Chín
5,539

deathlywind94

Phàm Nhân
5,000

Thánh_Nữ_Bướm_Đêm

Luyện Khí Tầng Bảy
5,000

chimdaklak

Luyện Khí Tầng Năm
4,591

HồHiếu

Luyện Khí Tầng Sáu
4,370

TácGiả

Luyện Khí Tầng Bốn
4,254

admin

Luyện Khí Tầng Bảy
4,225

vodanhnguyen

Trúc Cơ Trung Kỳ
4,200

ChinhChinh

Luyện Khí Tầng Sáu
4,048

Infinity

Trúc Cơ Sơ Kỳ
4,019

ÁcLong

Luyện Khí Tầng Bốn
3,820

oversea123

Luyện Khí Tầng Ba
3,400

thieuquocviet1999

Hợp Thể Trung Kỳ
3,221

Longchik123456

Luyện Khí Tầng Một
3,020

Cẩuca

Luyện Hư Sơ Kỳ
3,010

Samac

Luyện Khí Tầng Tám
3,000

vaicavi97

Luyện Khí Tầng Bảy
2,626

Zedding

Luyện Khí Tầng Hai
2,600

kanghuynseak

Luyện Khí Tầng Bốn
2,530

JohnDevi

Luyện Khí Tầng Ba
2,500

KoLove

Hóa Thần Sơ Kỳ
2,429

kakashi

Luyện Khí Tầng Một
2,340

Duncan

Luyện Khí Tầng Mười
2,234

daka00

Hóa Thần Hậu Kỳ
2,209

bitter

Trúc Cơ Hậu Kỳ
2,200

kutatasoa

Trúc Cơ Sơ Kỳ
2,150

nnbinh

Luyện Khí Tầng Năm
2,110

doraemonnd92

Luyện Khí Tầng Một
2,000

TuấnImba

Luyện Khí Tầng Hai
2,000

Avalokitesvara

Phàm Nhân
2,000

ThiênTrúc

Luyện Khí Tầng Ba
2,000

thaoth58

Luyện Khí Tầng Hai
2,000

mranex

Luyện Khí Tầng Năm
1,900

Tửℒɑɳg

Luyện Khí Tầng Một
1,810

Thiên.Địa.Pháp.Tắc

Luyện Khí Tầng Bốn
1,705

TieuMongMong

Luyện Khí Tầng Mười
1,699

Ability

Luyện Khí Tầng Sáu
1,600

TrảmMiêuTrutậnYYGiới

Trúc Cơ Trung Kỳ
1,407

BiThieuHiep

Luyện Khí Tầng Sáu
1,330

Thetheif

Luyện Khí Tầng Hai
1,210

bongtoivinhcuu

Luyện Khí Tầng Hai
1,210

hnalone

Luyện Khí Tầng Hai
1,200

skykaew

Luyện Khí Tầng Chín
1,200

01636947499

Luyện Khí Tầng Mười
1,020

haro

Luyện Khí Tầng Một
1,009

langtuphongluu

Luyện Khí Tầng Hai
1,001

daiyobu

Luyện Khí Tầng Một
1,000

vietdx1995

Luyện Khí Tầng Một
1,000

teppe001

Luyện Khí Tầng Bốn
1,000

LongLinhNhi

Luyện Khí Tầng Hai
1,000

soipezzy

Kết Đan Hậu Kỳ
1,000

Xiaoooo

Luyện Khí Tầng Tám
1,000

iloveyouproht

Phàm Nhân
1,000

t0pje

Luyện Khí Tầng Hai
1,000

huy0988

Luyện Khí Tầng Một
988

HànBăng

Nguyên Anh Sơ Kỳ
985

Shiho

Luyện Khí Tầng Ba
800

Harambe

Luyện Khí Tầng Tám
800

LăngPhong

Luyện Khí Tầng Mười
763

thanhtinrmn4x

Luyện Khí Tầng Một
755

hoan2268

Luyện Khí Tầng Bảy
735

honggiatamthieu

Trúc Cơ Trung Kỳ
720

boy9602

Luyện Khí Tầng Chín
700

sanzenin

Luyện Khí Tầng Năm
620

bomayfeed

Luyện Khí Tầng Một
601

daipham

Nguyên Anh Sơ Kỳ
600

Cuội

Kết Đan Sơ Kỳ
600

htd761995

Luyện Khí Tầng Hai
600

KhanG.nhi

Trúc Cơ Hậu Kỳ
590

tranducanhok55

Luyện Khí Tầng Ba
580

TiểuMaTiên

Hóa Thần Sơ Kỳ
552

hiểuphàm

Luyện Khí Tầng Ba
500

nguoiquaduong

Luyện Khí Tầng Hai
500

Dangminhquang

Luyện Khí Tầng Hai
480

thieulama2k9

Luyện Khí Tầng Tám
470

baoanh062

Luyện Khí Tầng Ba
420

huyếttà

Luyện Khí Tầng Hai
400

dany

Luyện Khí Tầng Một
400

destiny

Luyện Khí Tầng Ba
400

wenyu1999

Luyện Khí Tầng Ba
400

Zzo0zZ

Luyện Khí Tầng Bốn
400

fukato1

Luyện Khí Tầng Sáu
400

Daosi270

Luyện Khí Tầng Một
400

kokokoko

Luyện Khí Tầng Một
400

Hằng_Chun

Nguyên Anh Sơ Kỳ
400

shadowfiend

Luyện Khí Tầng Một
400

Chian

Luyện Khí Tầng Năm
400