Nhật Ký Hoạt Động Của truyenvongduhethong

Nhật Ký Hoạt Động Của truyenvongduhethong
đẩy 1 KP trong Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Bản Dịch)
trả lời diễn đàn Tìm truyện sắc cực mặn
+10
trả lời diễn đàn Tìm truyện sắc nặng
+10
trả lời diễn đàn Tim chuyện hệ thống hay
+10
trả lời diễn đàn Xin truyện tiên hiệp đấu trí hack não
+10
trả lời diễn đàn Các đh jup e vs ạ
+10
trả lời diễn đàn Cầu truyện bạo lực
+10
trả lời diễn đàn Mới nhập ma đạo cần các đh giới thiệu cho vài quyển ma công
+10
trả lời diễn đàn Giới thiệu truyện tự sáng tác
+10
trả lời diễn đàn Các Đạo Hữu 1 Ngày Đọc Được Bao Nhiêu Chương Truyện?
+10
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
đẩy 61 KP trong Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (FREE)
đăng bán vật phẩm Mặt Nạ Đạo Tặc giá 12 LT
trả lời diễn đàn Hỏi & Bàn luận về Thái Cổ, Viễn Cổ, Thượng Cổ...trong sáng tác truyện.
+10
trả lời diễn đàn [ Tổng hợp] Các cụm từ miêu tả vẻ đẹp nữ tử & Vấn đề miêu tả nhân vật
+10
trả lời diễn đàn Xin mấy bộ 18+, nam ác, cưỡng chế
+10
trả lời diễn đàn Thành Công Độ Kiếp Tấn Cấp
+10
trả lời diễn đàn Em xin truyện ngựa giống
+10
trả lời diễn đàn Cầu công pháp hợp với bản tâm...
+10
trả lời diễn đàn Ngắn gọn
+10
trả lời diễn đàn Giúp Tìm truyện Hài Hước.
+10
trả lời diễn đàn xin truyện ạ
+10
trả lời diễn đàn Nghèo tạo event nhỏ chơi
+10
trả lời diễn đàn Xin truyện tiên hiệp
+10
trả lời diễn đàn Hướng dẫn cho người mới về EXP và LINH THẠCH!
+10
đẩy 10 KP trong Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ
bình truyện Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ
+5
trả lời diễn đàn Tìm tên truyện
+10
trả lời diễn đàn Tìm lại hố
+10
gửi cảm xúc Thích trong truyện Quốc Vương Vạn Tuế (Dịch)
gửi cảm xúc Thích trong truyện Siêu Phẩm Vu Sư (Dịch-Hoàn)
đề cử mới truyện Siêu Phẩm Vu Sư (Dịch-Hoàn)
+10
đẩy 10 KP trong Siêu Phẩm Vu Sư (Dịch-Hoàn)
bình truyện Siêu Phẩm Vu Sư (Dịch-Hoàn)
+5
bình truyện Khủng Bố Sống Lại (Bản Dịch)
+5
đẩy 20 KP trong Khủng Bố Sống Lại (Bản Dịch)
đề cử mới truyện Khủng Bố Sống Lại (Bản Dịch)
+10
đồng ý với đề cử của LuongChung trong Khủng Bố Sống Lại (Bản Dịch)
ủng hộ 500 TLT trong Phát Thanh Khủng Bố (Dịch)
đẩy 15 KP trong Phát Thanh Khủng Bố (Dịch)