Nhật Ký Hoạt Động Của trangnon1619

Nhật Ký Hoạt Động Của trangnon1619
trả lời diễn đàn Góc tìm truyện hóng cao nhân
+10
viết bài diễn đàn Góc tìm truyện hóng cao nhân
+15
trả lời diễn đàn Pr truyện tiên hiệp or hài hước
+10
trả lời diễn đàn Pr truyện tiên hiệp or hài hước
+10
viết bài diễn đàn Pr truyện tiên hiệp or hài hước
+15
trả lời diễn đàn Pr truyện linh dị hay or hài hước
+10
trả lời diễn đàn Pr truyện linh dị hay or hài hước
+10
trả lời diễn đàn Pr truyện linh dị hay or hài hước
+10
viết bài diễn đàn Pr truyện linh dị hay or hài hước
+15
trả lời diễn đàn Pr truyện hay nhiều thể loại
+10
trả lời diễn đàn Pr truyện hay nhiều thể loại
+10
trả lời diễn đàn tìm truyện xuyên nhiều
+10
viết bài diễn đàn Pr truyện hay nhiều thể loại
+15
xóa bài diễn đàn Xin tên truyện
trả lời diễn đàn Cảm nghĩ của các đh về 1 người
+10
trả lời diễn đàn Xin tên truyện
+10
trả lời diễn đàn Tìm truyện Độc Tu
+10
viết bài diễn đàn Xin tên truyện
+15
bình luận diễn đàn Hỏi tên truyện
+5
bình luận diễn đàn Hỏi tên truyện
+5
viết bài diễn đàn Hỏi tên truyện
+15
tải ảnh đại diện mới
tải ảnh đại diện mới
chỉnh sửa hồ sơ
chỉnh sửa hồ sơ