Những Truyện Phụ Trách Bởi tntji311

Truyện Mới Nhất Phụ Trách Bởi tntji311
Yêu Nữ Xin Tự Trọng (Bản Dịch)
Võ Lâm Diễm Sử
Hoàn Thành
Vu Tụng
Trùng Sinh Chi Cuồng Tiên Nghịch Thiên
Tân phong lưu Đoàn Dự
Hoàn Thành
Tru Tiên Phong Lưu Hậu Cung (Convert)
Hoàn Thành
Conan Tán Gái Lục ( Sắc Nặng ) Full
Hoàn Thành
Huề mỹ du giang hồ
Hoàn Thành