Những Truyện Dịch Bởi tntji311

Truyện Mới Nhất Dịch Bởi tntji311

Yêu Nữ Xin Tự Trọng (Bản Dịch)


"Đứng lại! Tên bại hoại nhà ngươi!" Một thiếu nữ đơn độc cầm kiếm, gương mặt lạnh lùng. Giang ...

Chương 62 -