Nhật Ký Hoạt Động Của tigerfire98

Nhật Ký Hoạt Động Của tigerfire98
gửi cảm xúc Cưng Quá trong truyện Sử Thượng Tối Cường Người Ở Rể
ủng hộ 1000 TLT trong Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế (Dịch)
đề cử mới truyện Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế (Dịch)
+10
đề cử mới truyện Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)
+10
bình truyện Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)
+5
theo sau cglcb
theo sau nhatbanhan
trả lời diễn đàn Đại Sư Cứu Mạng
+10
bình truyện Bạn Gái Nhà Ta Có Hệ Thống
+5
theo sau ĐinhChiểu
bình truyện Bạn Gái Nhà Ta Có Hệ Thống
+5
ủng hộ 200 TLT trong Bạn Gái Nhà Ta Có Hệ Thống
ủng hộ 1000 TLT trong Thần Chém Gió
ủng hộ 1000 TLT trong Thần Chém Gió
đồng ý với đề cử của hunghien316 trong Thần Chém Gió
ủng hộ 10 TLT trong Thầy Giáo Lưu Manh
chỉnh sửa hồ sơ