Nhật Ký Hoạt Động Của thienthieu

Nhật Ký Hoạt Động Của thienthieu
ủng hộ 3000 TLT trong Tuyệt Thế Đường Môn (Dịch)
ủng hộ 15000 TLT trong Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục
ủng hộ 5000 TLT trong Tuyệt Thế Đường Môn (Dịch)
bình luận diễn đàn Như mong nguyện của đạo hữu everstill ta đxóa cmn bài giờ ai vào chém gió giúp ta tăng exp 2 bên cùng có lợi a
+5
bình truyện Tuyệt Thế Đường Môn (Dịch)
+5
trả lời diễn đàn Xin giúp đỡ mk với
+10
bình luận diễn đàn Trọng Sinh Biên Bất Phụ
+5
trả lời diễn đàn Trọng Sinh Biên Bất Phụ
+10
trả lời diễn đàn Tìm truyện phờ ri
+10
trả lời diễn đàn Sau 7 tháng cuối cùng thiên đạo cũng có mắt
+10
bình luận diễn đàn NHÁ HÀNG 18+ (PR TRUYỆN)
+5
trả lời diễn đàn NHÁ HÀNG 18+ (PR TRUYỆN)
+10
trả lời diễn đàn chán truyện tu chân lắm rồi
+10
bình truyện Tuyệt Thế Đường Môn (Dịch)
+5
bình luận diễn đàn Gửi những tên chê bai ta
+5
trả lời diễn đàn Gửi những tên chê bai ta
+10
bình luận diễn đàn Gửi những tên chê bai ta
+5
bình truyện Tuyệt Thế Đường Môn (Dịch)
+5
đề cử mới truyện Ta Là Chí Tôn (Dịch)
+10
bình luận diễn đàn Em đi off mất áo
+5
trả lời diễn đàn Em đi off mất áo
+10
đề cử mới truyện Kiếm Vực Thần Đế
+10
bình truyện Kiếm Vực Thần Đế
+5
trả lời diễn đàn Tìm truyện triệu hồi MariaOzawa
+10
bình luận diễn đàn Thời đại mạc pháp, bọn tiểu bối thật vô lễ
+5
bình luận diễn đàn Thời đại mạc pháp, bọn tiểu bối thật vô lễ
+5
trả lời diễn đàn Thời đại mạc pháp, bọn tiểu bối thật vô lễ
+10
trả lời diễn đàn Vô Đề
+10
bình luận diễn đàn Vô Đề
+5
bình truyện Tuyệt Thế Đường Môn (Dịch)
+5
bình luận diễn đàn [Thi Nhân Tụ Quán] {Thơ theo chủ đề:} Chùm thơ Lãng Tử
+5
bình luận diễn đàn Câu hỏi 1-5
+5
bình luận diễn đàn Câu hỏi 1-5
+5
bình luận diễn đàn Câu hỏi 1-5
+5
bình luận diễn đàn ừm, sắc, tập luyện, lần này nghiêm túc thử vài chương xem sao, mọi người vô đọc thử
+5
viết bài diễn đàn Câu hỏi 1-5
+15
trả lời diễn đàn ừm, sắc, tập luyện, lần này nghiêm túc thử vài chương xem sao, mọi người vô đọc thử
+10
trả lời diễn đàn Thần chém gió
+10
bình luận diễn đàn Tìm truyện a
+5
bình luận diễn đàn Vì sao cùng là truyện người việt viết mà truyện người ta cmt động viên ầm ầm mà truyện ta im ru quá vậy
+5