Những Truyện Dịch Bởi thienthieu

Truyện Mới Nhất Dịch Bởi thienthieu

Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch)


Cửu thiên thập địa, vạn cổ đệ nhất! Tiên đế sa cơ , từng bước một trọng sinh v&agr...

Chương 733 -

Truyện chất lượng cao

Cửu Hồn Long Đế(Dịch)


NHỬ MỒIi : Sắc mặt của Nam Cung Tử Ngọc lú này đã biến thành màu đỏ tía, “Đồ lưu manh, ai là bạn ...

Chương 47 -