Những Đề Cử Bởi thienthieu

Đề Cử Mới Nhất Của thienthieu
Ta Là Chí Tôn (Dịch)
100
Kiếm Vực Thần Đế
100
Tầm Mộ Bút Ký
100
Linh Kiếm Tôn (Dịch)
100
Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
100
Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục
100
Phiêu Bạt Thế Giới Võ Hiệp (Dịch)
100
Tuyệt Thế Đường Môn (Dịch)
100
Long Vương Truyền Thuyết
100