Nhật Ký Hoạt Động Của test

Nhật Ký Hoạt Động Của test
gửi báo cáo vấn đề trong truyện HỆ THỐNG CHI DIỄM
đẩy 1 KP trong Kiếm Tôn (Dịch)
đẩy 5 KP trong Liêu Trai Thánh Nhân (Bản dịch)
trả lời diễn đàn xung quanh vấn đề nạp tlt( tựa đề trùng nhiều quá)(kajnakjnwka)
+10
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Có Hạt Bụi Bay Trong Mắt Em
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Có Hạt Bụi Bay Trong Mắt Em
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Có Hạt Bụi Bay Trong Mắt Em
tải ảnh đại diện mới
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Phượng phá cửu tiêu: Phế tài nghịch thiên tiểu thư
trả lời diễn đàn Kiem linh thach
+10
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Ma Thần Nhạc Viễn
trả lời diễn đàn Rớt vật phẩm
+10
đăng bán vật phẩm Hỏa Lôi Bút Tích giá 10 LT
đăng bán vật phẩm Bạch Linh Thảo giá 9 LT
gỡ bỏ phiếu bán vật phẩm Bạch Linh Thảo giá 1000 LT
đăng bán vật phẩm Bạch Linh Thảo giá 1000 LT
thích nhân vật Hàn Lập truyện Phàm Nhân Tu Tiên ( Tiên Giới Thiên)
bình truyện Siêu Thời Không Rác Rưởi Trạm
+5
bình truyện 12 Con Giáp
+5
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Ta Nhị Thứ Nguyên nhân sinh
đề cử mới truyện Em Gái Hư Yêu Ta
+10
bình truyện Ngày Em Lấy Chồng
+5
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Vĩnh hằng Chí Tôn
xóa trạng thái #318
ủng hộ 10 TLT trong Cơ Giới Khách
bình truyện Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm
+5
ủng hộ 10 TLT trong Vô Tận Hỏa Vực
xóa trả lời diễn đàn xin chuyện
bình truyện Phàm Nhân Tu Tiên
+5
thích nhân vật Hàn Lập truyện Phàm Nhân Tu Tiên
tải ảnh đại diện mới
tải ảnh đại diện mới