Những Truyện Phụ Trách Bởi songhyehee

Truyện Mới Nhất Phụ Trách Bởi songhyehee
Chư Thiên Bao Lì Xì Group Chat
Dục Linh Thiên Hạ ( Bản dịch )
Conan Tán Gái Lục (H++)
Đô Thị: Lại Đến Ức Lần!
Siêu Thần Sủng Thú Cửa Hàng (Dịch)
Một Tỷ Vận Khí Giá Trị
Ta Có Vô Số Thần Kiếm
[ Onepiece ] Ta Nhặt Nhanh Chỗ Tốt
Thuận Thiên
Phá Sản Hệ Thống Tại Hoa Đô
Pokemon Chi Ta Có Thể Nhặt Điểm Kinh Nghiệm ( 771 c)
Ta Bắt Đầu Làm Nhân Vật Phản Diện ( CV )
Tà Ma Thần Đạo