Nhật Ký Hoạt Động Của songhyehee

Nhật Ký Hoạt Động Của songhyehee
trả lời diễn đàn Độ kiếp NA lần thứ 5
+10
xóa trả lời diễn đàn Cách chén ảnh vào chương truyện
trả lời diễn đàn Cách chén ảnh vào chương truyện
+10
tải ảnh đại diện mới
trả lời diễn đàn đề cử, đẩy kim phiếu nhận linh thạch và tử linh thạch cho truyện Hệ Thống: Thợ Săn Tại Dị Giới
+10
bình luận diễn đàn Event + PR truyện
+5
trả lời diễn đàn Event dnt ngày cá tháng tư
+10
gỡ bỏ phiếu bán vật phẩm Diệp Linh Huy Chương giá 111 LT
gỡ bỏ phiếu bán vật phẩm Lông Kim Bằng giá 100 LT
gỡ bỏ phiếu bán vật phẩm Cửu Hình Phù giá 45 LT
gỡ bỏ phiếu bán vật phẩm Túi Máu (Huyền Thoại) giá 15 LT
gỡ bỏ phiếu bán vật phẩm Túi Máu (Tiểu) giá 19 LT
gỡ bỏ phiếu bán vật phẩm Túi Máu (Trung) giá 22 LT
gỡ bỏ phiếu bán vật phẩm Túi Máu (Đại) giá 150 LT
đăng bán vật phẩm Túi Máu (Huyền Thoại) giá 15 LT
đăng bán vật phẩm Túi Máu (Tiểu) giá 19 LT
đăng bán vật phẩm Túi Máu (Trung) giá 22 LT
gỡ bỏ phiếu bán vật phẩm Bạch Linh Thảo giá 6 LT
gỡ bỏ phiếu bán vật phẩm Cá Tươi giá 6 LT
gỡ bỏ phiếu bán vật phẩm Nho giá 6 LT
gỡ bỏ phiếu bán vật phẩm Cà Rốt giá 6 LT
trả lời diễn đàn Ta chưa hiểu rõ về nội, ngoại môn đệ tử
+10
bình luận diễn đàn Điều chúng ta nói là giả hay thật...! (Nhận Tử Linh Thạch hoặc Linh Thạch)
+5
trả lời diễn đàn Điều chúng ta nói là giả hay thật...! (Nhận Tử Linh Thạch hoặc Linh Thạch)
+10
trả lời diễn đàn Card 20k đổi đc bao nhiu tlt
+10
trả lời diễn đàn Sự Kiện Đẩy KP và Donate Truyện
+10
trả lời diễn đàn Sự kiện đề cử, đẩy kim phiếu nhận linh thạch và tử linh thạch không giới hạn đây ạ!!!
+10
đề cử mới truyện Hệ Thống: Thợ Săn Tại Dị Giới
+10
trả lời diễn đàn ĐẨY KP NHẬN LT TRONG 10 PHÚT
+10
trả lời diễn đàn Cách chén ảnh vào chương truyện
+10
trả lời diễn đàn Event + PR truyện
+10
trả lời diễn đàn Sự kiện Siêu Cấp Thiên Phú (nhận code và TLT)
+10
bình luận diễn đàn [HOT] Tặng TLT cho ae đọc truyện VIP đây!!!
+5
trả lời diễn đàn [HOT] Tặng TLT cho ae đọc truyện VIP đây!!!
+10
trả lời diễn đàn Mọi người cùng chia sẻ niềm vui
+10
trả lời diễn đàn Chợ trời dạo này ế ẩm quá mọi người vào chơi đi
+10
trả lời diễn đàn Hahaha
+10
trả lời diễn đàn Đi mua kiếm rẻ
+10
trả lời diễn đàn Event bán muội muội part 2
+10
trả lời diễn đàn [Đại Việt Thần Quốc] Thông Báo Về Thần Hậu.
+10