Những Truyện Dịch Bởi songhyehee

Truyện Mới Nhất Dịch Bởi songhyehee

Dục Linh Thiên Hạ ( Bản dịch )


Nàng khế ước với một hạt giống của Thiên Hương Đằng một loại linh thực cửu thấp thấp kém nhất....

Chương 30 -

Siêu Thần Sủng Thú Cửa Hàng (Dịch)


Vạn vật đều có thể bồi dưỡng, hết thảy đều là sủng vật. Tại bên trong Siêu Thần Sủng Thú Cửa H...

Chương 2 -