Những Đề Cử Bởi songhyehee

Đề Cử Mới Nhất Của songhyehee
Bần Tăng Một Quyền Ngươi Sẽ Chết (Dịch)
100
Hải Tặc: Ta Có Ba Ngàn Trái Ác Quỷ (Dịch)
100
Nam Thần Đế Hoàng
100
Vu Giới Thuật Sĩ
90
Huyền Thoại Liên Minh Tu Chân Giới
90
Tối Thượng Cửu Vỹ Thần Hồ
90
Trí Mạng Gặp Gỡ Bất Ngờ
80
Vật Trong Lòng Bàn Tay
80
Nhân Vật Phản Diện Mẹ Nuôi
80
Ta Có Thể Ghi Bàn
80
Một Giây Luân Hãm
80
Quỷ Ca Gặp Ma
80
Tuyệt Thế Dược Thần (Dịch)
90
Thuận Thiên
99
Tác Phẩm Thơ Của Nguyễn Ngọc Nhi
90
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần (dịch)
90
Nhất Kiếm Độc Tôn (Dịch)
90
Tiên Hiệp: Lạn Kha Kỳ Duyên (Dịch)
90
Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
90
Siêu Thần Yêu Nghiệt (Free)
90