Những Truyện Sáng Tác Bởi phamtoan07101

Truyện Sáng Tác Mới Nhất Của phamtoan07101

Phong Kiếm 1 - Thiên Khai

phamtoan07101 Sáng tác

Khi một đứa trẻ ra đời, lẽ thường sẽ nhận được tình yêu thương từ cha mẹ. Tiếc thay, đứa trẻ ấy l...

Chương 50 -