Những Truyện Đã Đọc Của phaivodanh

phaivodanh đã đọc 16 truyện.
Hệ Thống Chém Gió (TTTV - Tiên Môn)
Vi Tiểu Bảo Tái Ngộ Giai Nhân
Hệ Thống Chi Hương Thổ Lại Nhân
Hệ Thống Tà Đạo
Siêu Thần Hệ Thống
Nam Thần Trừu Tưởng Hệ Thống
Nhân Sinh Hung Hãn
Tối Cường Hệ Thống
Thần Cấp Thiên Tài
Thầy Giáo Lưu Manh
Lão Nạp Muốn Hoàn Tục
Lưu Manh Dược Sư
Hợp Hoan Hệ Thống
Dị Năng Giới Hệ Thống
Toàn Năng Chúa Tể Hệ Thống (Full)
Hệ Thống Thiên Tài Vô Song