Nhật Ký Hoạt Động Của paponasa

Nhật Ký Hoạt Động Của paponasa
đổi tên danh dự thành Trùm Cuối
đẩy 51 KP trong Siêu Thần Yêu Nghiệt (Free)
đẩy 60 KP trong Siêu Cấp Thiên Phú (FREE)
đổi tên danh dự thành Trùm Cuối
bình truyện Phản Diện Siêu Cấp (Bản Dịch)
+5
bình truyện Phản Diện Siêu Cấp (Dịch FREE)
+5
đẩy 20 KP trong Phản Diện Siêu Cấp (Dịch FREE)
bình truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
+5
bình truyện Nhất Kiếm Độc Tôn (FREE)
+5
bình truyện Nhất Kiếm Độc Tôn (FREE)
+5
đẩy 60 KP trong Nhất Kiếm Độc Tôn (FREE)
bình truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
+5
tải ảnh đại diện mới
đổi tên danh dự thành Trùm Cuối
đẩy 120 KP trong Mục Thần Ký (Dịch)
bình truyện Siêu Cấp Thiên Phú (Bản Dịch)
+5
bình truyện Siêu Cấp Thiên Phú (Bản Dịch)
+5
ủng hộ 10000 TLT trong Đạo Quân (Bản Dịch)
độ kiếp thành công Trúc Cơ Sơ Kỳ
trả lời diễn đàn [TB] XỬ LÝ BỘ NGÀY TÀN CỦA THẾ GIỚI
+10
trả lời diễn đàn [TB] XỬ LÝ BỘ NGÀY TÀN CỦA THẾ GIỚI
+10
bình truyện Ta Là Chí Tôn (Dịch)
+5
viết bài diễn đàn Làm sao để thăng cấp? 🤔
+15
viết bài diễn đàn Làm sao để thăng cấp? 🤔
+15
đổi tên danh hiệu thành Trùm Cuối
bình truyện Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)
+5
tu luyện bằng LT: 300XP
ủng hộ 3000 TLT trong Trọng Sinh Chi Ma Giáo Giáo Chủ (Dịch)
bình truyện Trọng Sinh Chi Ma Giáo Giáo Chủ (Dịch)
+5
bình truyện Trọng Sinh Chi Ma Giáo Giáo Chủ (Dịch)
+5
đẩy 80 KP trong Phân Tranh Thiên Hạ (Bản Dịch)
đổi tên danh hiệu thành Trùm Cuối
bình truyện Thợ Săn Quái Vật (Dịch Gia)
+5
bình truyện Thợ Săn Quái Vật (Dịch Gia)
+5
bình truyện Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)
+5
bình truyện Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)
+5
bình truyện Phân Tranh Thiên Hạ (Bản Dịch)
+5
bình truyện Trọng Sinh Làm Đạo Tặc (Dịch)
+5
bình truyện Trọng Sinh Làm Đạo Tặc (Dịch)
+5
bình truyện Trọng Sinh Làm Đạo Tặc (Dịch)
+5