Nhật Ký Hoạt Động Của nuissc

Nhật Ký Hoạt Động Của nuissc
ủng hộ 1 linh thạch trong Chương 3, Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế
đồng ý với đề cử của Sekiro.Tiền.Không.Thiếu trong Hệ Thống Thiên Tài Vô Song (Dịch)
đề cử mới truyện Hệ Thống Thiên Tài Vô Song (Dịch)
+10
độ kiếp thành công Trúc Cơ Sơ Kỳ
trả lời diễn đàn Trở Lại Trúc Cơ Cảnh
+10
đẩy 10 KP trong Hệ Thống Thiên Tài Vô Song (Dịch)
đăng bán vật phẩm Hộp Thiên Giới giá 3 LT
trả lời diễn đàn Tạm biệt yy .
+10
viết bài diễn đàn Tạm biệt yy .
+15
ủng hộ 100 TLT trong Việt Nam Tu Tiên Giới
ủng hộ 200 TLT trong Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống
đề cử mới truyện Thị Trấn Đầy Cám Dỗ (Bản Dịch)
+10
ủng hộ 100 TLT trong Tiêu Dao Tiểu Hoàng Tử
ủng hộ 100 TLT trong Tiêu Dao Tiểu Hoàng Tử
ủng hộ 100 TLT trong Dâm Đạo Chí Tôn
ủng hộ 100 TLT trong Đỉnh Cấp Lưu Manh
ủng hộ 100 TLT trong Thần Điêu Đại Bịp
ủng hộ 100 TLT trong Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới
trả lời diễn đàn e cần tìm gấp truyện .cần sư huynh nào tu rồi chỉ đạo với
+10
trả lời diễn đàn Cầu truyện
+10
ủng hộ 100 TLT trong Lạc Thần
ủng hộ 100 TLT trong Lạc Thần
ủng hộ 100 TLT trong Bá Đạo Dâm Hiệp
ủng hộ 100 TLT trong Bá Đạo Dâm Hiệp
ủng hộ 100 TLT trong Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới
ủng hộ 100 TLT trong Đế Bá - Lý Bát Dạ
viết bài diễn đàn Không nạp tlt bằng thẻ cào được
+15
bình truyện Trung Học Mỹ Nữ
+5
bình truyện Phong Lưu Thánh Vương
+5
ủng hộ 4 TLT trong Phong Lưu Thánh Vương
theo sau lacongai
ủng hộ 10 TLT trong Vô Địch Dâm Hiệp
ủng hộ 2 TLT trong Vô Địch Dâm Hiệp
ủng hộ 2 TLT trong Ngạo Thiên(Đấu Phá+LOL+Kim Dung)
trả lời diễn đàn NHÁ HÀNG 18+ (PR TRUYỆN)
+10
ủng hộ 1 linh thạch trong Chương 48, Thần Chém Gió
ủng hộ 10 TLT trong Thần Chém Gió
trả lời diễn đàn Một số vấn đề về Tu Luyện và Linh Thạch cho Newbie
+10
trả lời diễn đàn Vẫn là chủ đề (Ăn mặn)18++
+10