Những Truyện Đã Đọc Của nam99

nam99 đã đọc 20 truyện.
Đặc Thù Không Gian
Quan Lộ Trầm Luân
Hoán Kiểm Trọng Sanh
Ngận Thuần Ngận Ái Muội
Gia Đình Cực Phẩm
Tỷ Phu Vinh Dự
Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm
Ỷ Thiên Hậu Truyện (Trương Vô Kỵ Cùng Hoàng Sam Nữ Tử)
Mẹ Ngốc Nghếch Con Thiên Tài
Thánh Nữ Tu Đạo Viện
Vô Kỵ Triệu Minh
Vạn Giới Dâm Thánh
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
Loạn Nam Đãng Nữ
Phong Lưu Pháp Sư
Lưu Manh Lão Sư
Cực Phẩm Gia Đinh
Trọng Sinh Truy Mỹ Ký
Cực Phẩm Dâng Đến Cửa
Tà Chân Tu Đô Thị ( Full Dịch )