Nhật Ký Hoạt Động Của minhmap1088

Nhật Ký Hoạt Động Của minhmap1088
độ kiếp thành công Hợp Thể Sơ Kỳ
bình truyện Quốc Sắc Sinh Kiêu
+5
tu luyện bằng LT: 14700XP
tu luyện bằng LT: 30000XP
tu luyện bằng LT: 13200XP
độ kiếp thất bại Luyện Hư Hậu Kỳ
tu luyện bằng LT: 7200XP
tu luyện bằng LT: 21600XP
tu luyện bằng LT: 28200XP
tu luyện bằng LT: 8100XP
độ kiếp thất bại Luyện Hư Hậu Kỳ
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 11400XP
độ kiếp thất bại Luyện Hư Hậu Kỳ
tu luyện bằng LT: 3000XP
tu luyện bằng LT: 6000XP
tu luyện bằng LT: 22800XP
tu luyện bằng LT: 29700XP
độ kiếp thất bại Luyện Hư Hậu Kỳ
tu luyện bằng LT: 15600XP
tu luyện bằng LT: 3000XP
bình luận diễn đàn Ta đã luyện hư thành công rồi a không biết khi nào hợp thể đây a
+10
tu luyện bằng LT: 8100XP
tu luyện bằng LT: 54600XP
tu luyện bằng LT: 29700XP
bình luận diễn đàn Ta đã luyện hư thành công rồi a không biết khi nào hợp thể đây a
+10
bình luận diễn đàn Ta đã luyện hư thành công rồi a không biết khi nào hợp thể đây a
+10
tu luyện bằng LT: 29700XP
tu luyện bằng LT: 29700XP
tu luyện bằng LT: 29700XP
tu luyện bằng LT: 29700XP
viết bài diễn đàn Ta đã luyện hư thành công rồi a không biết khi nào hợp thể đây a
+25
độ kiếp thành công Luyện Hư Sơ Kỳ
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 12300XP
mua vật phẩm Lôi Minh Kiếm, số lượng 1
bình luận diễn đàn Hướng dẫn cho người mới về EXP và LINH THẠCH!
+10
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Hoàn Khố Đan Thần
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Dịch)