Những Truyện Phụ Trách Bởi lythjenvu

Truyện Mới Nhất Phụ Trách Bởi lythjenvu
Ta Ở Tam Giới Làm Lão Sư
Bái Kiến Tổ Sư Gia
Mạnh Nhất Đế Vương Tiên Hệ Thống
Từ Vạn Giới Trở Về Làm Vú Em
Ta Là Mạnh Nhất Chưởng Môn
Thiên Long Học Viện
Đường Tăng Thần Hào Đánh Quái Hệ Thống
Ta Tại Tây Du Mở Tiệm Net
Ta Tại Dị Giới Bán Rượu Và Thuốc Lá
Sử Thượng Tối Cường Thương Nhân
Siêu Thần Kiến Trúc Thương
Ta Truyền tiktok Đến Tây Du
Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng