Những Truyện Dịch Bởi lythjenvu

Truyện Mới Nhất Dịch Bởi lythjenvu

Ta Tại Tây Du Mở Tiệm Net


   "Nhị sư huynh, không xong, Đại sư huynh mang theo sự phó lại đi lên mạng. " Sa Tăng v...

Chương 24 -