Những Truyện Dịch Bởi ling1312

Truyện Mới Nhất Dịch Bởi ling1312

365 Ngày Sinh Tồn Nơi Hoang Dã (Bản dịch)


Sở Phong sau khi chết liền trọng sinh vào thế giới song song với Trái Đất. Hắn tình cờ tham gia v...

Chương 277 -