Những Truyện Đã Đọc Của libraoctober

libraoctober đã đọc 2 truyện.
Charlie Bone 2: Charlie Bone Và Quả Cầu Xoắn Thời Gian
Eragon 3 (Brisingr) - Hỏa Kiếm