Bài Viết Diễn Đàn Bởi libraoctober

Những bài viết tại Diễn Đàn mới nhất của libraoctober
[Event nhận linh thạch] Đoán nhân vật-sự kiện trong Vạn Cổ Đệ Nhất Thần, hết hạn ngày 23 / 3
YY đã có chức năng chat trực tiếp!