Những Truyện Sáng Tác Bởi langtuphongluu

Truyện Sáng Tác Mới Nhất Của langtuphongluu

Trảm Diệt Thiên Khung

langtuphongluu Sáng tác

Hắn, Liễu Thiên Y, một trong 9 đại chí tôn, vì đánh với thiên đạo mà chết. Nhưng hắn vẫn chưa ...

Chương 5 -

Cai Ngục Xiềng Xích

langtuphongluu Sáng tác

Đau đớn, tuyệt vọng, cái chết... Tất cả những thứ con người cho là đau khổ nhất, chưa là gì so v...

Chương 2 -