Những Truyện Dịch Bởi langtuphongluu

Truyện Mới Nhất Dịch Bởi langtuphongluu

Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch)


Cửu thiên thập địa, vạn cổ đệ nhất! Tiên đế sa cơ , từng bước một trọng sinh v&agr...

Chương 546 -

Truyện chất lượng cao

Nguyên Tôn (Dịch)


Ta có một ngụm huyền hoàng khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguy...

Chương 430 -

Thái Cổ Kiếm Đế Quyết


Trùng sinh về năm mười sáu tuổi, đạt được Thái Cổ Kiếm Đế Quyết, quật khởi...

Chương 101 -