Những Truyện Đã Đọc Của kunpro

kunpro đã đọc 5 truyện.
Trọng Sinh Thiên Long Bát Bộ
Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký
Dòng Máu Đen
Murim
Thầy Giáo Lưu Manh