Những Truyện Dịch Bởi kunpro

Truyện Mới Nhất Dịch Bởi kunpro

Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký


Một đặc công trong lúc làm nhiệm vụ không may xuyên vào thế giới Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Đây là ma...

Chương 142 -