Những Đề Cử Bởi kunpro

Đề Cử Mới Nhất Của kunpro
Mục Thần Ký (Dịch)
100
Linh Kiếm Tôn
100
Phiêu Bạt Thế Giới Võ Hiệp (Dịch)
89
Cận Chiến Pháp Sư (Dịch)
89
Tuyệt Thế Đường Môn (Dịch)
89