Nhật Ký Hoạt Động Của konku-sama

Nhật Ký Hoạt Động Của konku-sama
bình luận diễn đàn Làm sao kiếm linh thạch a?
+5
viết bài diễn đàn Arggggggggggg !!! Cần tìm truyện
+15
trả lời diễn đàn Làm sao kiếm linh thạch a?
+10
trả lời diễn đàn Cần tìm truyện
+10
trả lời diễn đàn Dự đoán kết quả U23 Vietnam - U23 Hàn Quốc
+10
đề cử mới truyện Huyền Thiên
+10
trả lời diễn đàn Truyện sắc mới đây
+10
trả lời diễn đàn Nuôi em đi
+10
trả lời diễn đàn Cần tìm truyện
+10
trả lời diễn đàn Mạt thế
+10
trả lời diễn đàn Tìm chuyện
+10
trả lời diễn đàn Động bàn tơ-cầu sắc
+10
trả lời diễn đàn Cách thoát ế :)
+10
đồng ý với đề cử của miucung trong Huyền Thiên
trả lời diễn đàn Đọc truyện có còn được + EXP ?
+10
trả lời diễn đàn Đọc truyện có còn được + EXP ?
+10
viết bài diễn đàn Đọc truyện có còn được + EXP ?
+15
bình luận diễn đàn Bản chất
+5
bình luận diễn đàn Bản chất
+5
bình luận diễn đàn Bản chất
+5
bình luận diễn đàn Bản chất
+5
trả lời diễn đàn Bản chất
+10
trả lời diễn đàn Bản chất
+10
trả lời diễn đàn Xin vài lời comment
+10
trả lời diễn đàn Pr nhẹ
+10
trả lời diễn đàn Giúp tý
+10
trả lời diễn đàn Xin truyện hệ thống
+10
trả lời diễn đàn Ra Mắt Phương Thức Thanh Toán Mới
+10
trả lời diễn đàn Đặt tên Đại lục
+10
bình luận diễn đàn Đặt tên Đại lục
+5
bình luận diễn đàn Đặt tên Đại lục
+5
trả lời diễn đàn Xin truyện có liên quan đến đời sống sinh viên đại học
+10
trả lời diễn đàn Đặt tên Đại lục
+10
trả lời diễn đàn thấy diễn đàn im ắng hỏi tí cho xôm
+10
trả lời diễn đàn ? về vấn đề rơi vật phẩm khi đọc truyện
+10
bình luận diễn đàn Sống Cùng Biểu Tỷ ( Dịch )
+5
bình luận diễn đàn Xin truyện có liên quan đến đời sống sinh viên đại học
+5
trả lời diễn đàn Sống Cùng Biểu Tỷ ( Dịch )
+10
trả lời diễn đàn Xin truyện có liên quan đến đời sống sinh viên đại học
+10
bình luận diễn đàn Nostagia ( Hoài Niệm ) (^^!)
+5