Nhật Ký Hoạt Động Của kluder

Nhật Ký Hoạt Động Của kluder
bình truyện Nghịch Thiên Tà Thần
+5
ủng hộ 2000 TLT trong Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục
đề cử mới truyện Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục
+10
đề cử mới truyện Thánh Khư
+10
đề cử mới truyện Thầy Giáo Lưu Manh
+10
đề cử mới truyện Bất Hủ Phàm Nhân
+10
bình luận diễn đàn Đặt cược
+5
bình truyện Thầy Giáo Lưu Manh
+5
ủng hộ 200 TLT trong Thầy Giáo Lưu Manh
bình luận diễn đàn Cho mình hỏi app truyệnyy down ở đâu v mn
+5
bình luận diễn đàn Cho mình hỏi app truyệnyy down ở đâu v mn
+5
bình luận diễn đàn Cho mình hỏi app truyệnyy down ở đâu v mn
+5
theo sau Chang_Chang1602
theo sau Hằng_Chun
viết bài diễn đàn Cho mình hỏi app truyệnyy down ở đâu v mn
+15
trả lời diễn đàn Ngươi đến với TruyenYY như thế nào?
+10
đồng ý với đề cử của luongsanglac trong Thầy Giáo Lưu Manh
đồng ý với đề cử của DKPromise trong Thầy Giáo Lưu Manh
đồng ý với đề cử của KhanG.nhi trong Thầy Giáo Lưu Manh
đồng ý với đề cử của HồHiếu trong Thầy Giáo Lưu Manh
đồng ý với đề cử của GhệĐá2Lần trong Thầy Giáo Lưu Manh
đồng ý với đề cử của thieulama2k9 trong Thầy Giáo Lưu Manh
trả lời diễn đàn Chúc Mừng Năm Mới 2018!
+10
bình truyện Thầy Giáo Lưu Manh
+5
bình luận diễn đàn Xin trợ giúp về chế độ tu luyện . Mình Newbie!
+5
bình luận diễn đàn Xin trợ giúp về chế độ tu luyện . Mình Newbie!
+5
bình luận diễn đàn Xin trợ giúp về chế độ tu luyện . Mình Newbie!
+5
theo sau thuynguyen9x
bình luận diễn đàn Xin trợ giúp về chế độ tu luyện . Mình Newbie!
+5
tải ảnh đại diện mới
viết bài diễn đàn Xin trợ giúp về chế độ tu luyện . Mình Newbie!
+15
bình truyện Thiên Ảnh
+5
đồng ý với đề cử của rocketter9xx trong Thiên Ảnh
theo sau Hung-phi
chỉnh sửa hồ sơ
chỉnh sửa hồ sơ