Nhật Ký Hoạt Động Của killerhp12

Nhật Ký Hoạt Động Của killerhp12
bình truyện Thị Trấn Đầy Cám Dỗ (Bản Dịch)
+5
bình truyện Thị Trấn Đầy Cám Dỗ (Bản Dịch)
+5
trả lời diễn đàn Cầu truyện sắc 😉
+10
bình truyện Thị Trấn Đầy Cám Dỗ (Bản Dịch)
+5
trả lời diễn đàn Sơ lượt về truyện NTQ để anh em có hứng thì đọc
+10
trả lời diễn đàn Giới Phù Thủy (Witchtales) Phương Tây
+10
trả lời diễn đàn Dịch 1c 15p
+10
bình luận diễn đàn Chuyện đêm khuya kinh dị gây ức chế nhé!
+5
trả lời diễn đàn Chuyện đêm khuya kinh dị gây ức chế nhé!
+10
trả lời diễn đàn Nỗi khổ khi chơi cùng Học Sinh Giỏi
+10
trả lời diễn đàn [PR truyện] Sắc - Đô thị
+10
trả lời diễn đàn [PR truyện] Sắc - Đô thị
+10
bình truyện Thị Trấn Đầy Cám Dỗ (Bản Dịch)
+5
trả lời diễn đàn cầu dâm công pháp cv
+10
trả lời diễn đàn [PR truyện] Sắc - Đô thị
+10
trả lời diễn đàn [PR truyện] Sắc - Đô thị
+10
bình luận diễn đàn [HOT] - Đăng ký Momo - Nhận quà liền tay!
+5
bình luận diễn đàn [HOT] - Đăng ký Momo - Nhận quà liền tay!
+5
trả lời diễn đàn [HOT] - Đăng ký Momo - Nhận quà liền tay!
+10
xóa bình luận diễn đàn [PR truyện] Sắc - Đô thị
trả lời diễn đàn [PR truyện] Sắc - Đô thị
+10
bình luận diễn đàn [PR truyện] Sắc - Đô thị
+5
trả lời diễn đàn [PR truyện] Sắc - Đô thị
+10
viết bài diễn đàn [PR truyện] Sắc - Đô thị
+15
bình truyện Thị Trấn Đầy Cám Dỗ (Bản Dịch)
+5
trả lời diễn đàn [REPORT] SAO CHÉP TRUYỆN ĐẶT VIP
+10
bình luận diễn đàn [REPORT] SAO CHÉP TRUYỆN ĐẶT VIP
+5
bình luận diễn đàn [REPORT] SAO CHÉP TRUYỆN ĐẶT VIP
+5
trả lời diễn đàn [REPORT] SAO CHÉP TRUYỆN ĐẶT VIP
+10
trả lời diễn đàn [REPORT] SAO CHÉP TRUYỆN ĐẶT VIP
+10
viết bài diễn đàn [REPORT] SAO CHÉP TRUYỆN ĐẶT VIP
+15
bình truyện Thị Trấn Đầy Cám Dỗ (Bản Dịch)
+5
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Hệ Thống Chơi Game Siêu Cấp 2589 ( DỊCH FULL )
bình truyện Thị Trấn Đầy Cám Dỗ (Bản Dịch)
+5
bình truyện Thị Trấn Đầy Cám Dỗ (Bản Dịch)
+5
trả lời diễn đàn Cầu truyện từ các ĐH
+10
trả lời diễn đàn thắc mắc 18+
+10
trả lời diễn đàn khổ quá trời
+10
trả lời diễn đàn Tìm Truyện Dịch
+10
trả lời diễn đàn Truyện 18+ nặng
+10