Nhật Ký Hoạt Động Của kaicleverly

Nhật Ký Hoạt Động Của kaicleverly
tu luyện bằng LT: 15900XP
đẩy 301 KP trong Trò Chơi Luân Hồi
bình luận diễn đàn Event nhận linh thạch
+5
trả lời diễn đàn Event nhận linh thạch
+10
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Tây Du Đại Giải Trí
tu luyện bằng LT: 2400XP
tu luyện bằng LT: 900XP
tu luyện bằng LT: 1500XP
tu luyện bằng LT: 2100XP
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Tây Du Đại Giải Trí
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Tây Du Đại Giải Trí
đẩy 10 KP trong Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị (Dịch)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Kho Sách Của Trời (Dịch)
luyện thành công Kim Đan Huy Chương
đề cử mới truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch)
+10
đẩy 20 KP trong Thế Giới Sụp Đổ (Bản dịch)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Tây Du Đại Giải Trí
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Tây Du Đại Giải Trí
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên (Bản Dịch)
trả lời diễn đàn BÁO DANH NHẬN LINH THẠCH
+10
bình luận diễn đàn THÔNG BÁO EVENT THƠ VĂN CHO CÁC THI SĨ
+5
trả lời diễn đàn THÔNG BÁO EVENT THƠ VĂN CHO CÁC THI SĨ
+10
độ kiếp thành công Kết Đan Sơ Kỳ
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Tây Du Đại Giải Trí
theo sau AnNhi
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ (Dịch)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ (Dịch)
bình luận diễn đàn Bí Cảnh Lại Xuất Hiện!!!! Cơ hội !!!
+5
xóa bình luận diễn đàn Bí Cảnh Lại Xuất Hiện!!!! Cơ hội !!!
bình luận diễn đàn Bí Cảnh Lại Xuất Hiện!!!! Cơ hội !!!
+5
trả lời diễn đàn Bí Cảnh Lại Xuất Hiện!!!! Cơ hội !!!
+10
trả lời diễn đàn Bí Cảnh Lại Xuất Hiện!!!! Cơ hội !!!
+10
trả lời diễn đàn Bí Cảnh Lại Xuất Hiện!!!! Cơ hội !!!
+10
trả lời diễn đàn Bí Cảnh Lại Xuất Hiện!!!! Cơ hội !!!
+10
trả lời diễn đàn Bí Cảnh Lại Xuất Hiện!!!! Cơ hội !!!
+10
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ (Dịch)
trả lời diễn đàn Bí Cảnh Đã Đóng danh sách người đoạt bảo
+10
trả lời diễn đàn Nhật Ký Dọn Rác N+2
+10
trả lời diễn đàn Bí cảnh xuất hiện!!! Đại chấn giang hồ!!!
+10
bình luận diễn đàn Bí cảnh xuất hiện!!! Đại chấn giang hồ!!!
+5