Những Truyện Sáng Tác Bởi hkzero2

Truyện Sáng Tác Mới Nhất Của hkzero2

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

hkzero2 Sáng tác

Năm ấy thiếp đến Câu Mộc Trấn vào mùa xuân, lễ hội linh đì...

Chương 197 -

Có bao giờ trong giấc mơ em nghĩ đến anh...

hkzero2 Sáng tác

Tôi luôn tự hỏi có bao giờ em nghĩ đến anh... chỉ cần trong giấc mơ thôi cũng được...  

Hoàn thành