Bạn Bè hkzero2

Những Thành Viên hkzero2 Đang Theo Đuôi
sweetmonkey

sweetmonkey

Luyện Khí Tầng Bốn
tphungquan2

tphungquan2

Luyện Khí Tầng Bảy
Chang

Chang

Kết Đan Trung Kỳ
tklevucrkh

tklevucrkh

Luyện Hư Sơ Kỳ
Ice-Killer

Ice-Killer

Luyện Khí Tầng Hai
ken3110

ken3110

Luyện Khí Tầng Mười
DươngManhHà

DươngManhHà

Luyện Khí Tầng Bốn
Thiếu-chủ

Thiếu-chủ

Phàm Nhân
Italki

Italki

Phàm Nhân
NắmSáng

NắmSáng

Luyện Khí Tầng Năm