Bạn Bè hieudinh

Những Thành Viên hieudinh Đang Theo Đuôi
Aqua

Aqua

Hóa Thần Sơ Kỳ
HồLyLười

HồLyLười

Kết Đan Hậu Kỳ
tieudao98ts

tieudao98ts

Kết Đan Sơ Kỳ
Third9x9

Third9x9

Nguyên Anh Sơ Kỳ
Lanhmachachuyet

Lanhmachachuyet

Trúc Cơ Trung Kỳ
Hiên_Viên_Đế

Hiên_Viên_Đế

Nguyên Anh Sơ Kỳ
etyrety

etyrety

Hóa Thần Sơ Kỳ
ThiênHạĐệNhấtYêuCơTôĐắcKỷ

ThiênHạĐệNhấtYêuCơTôĐắcKỷ

Luyện Khí Tầng Bảy
Khang_a_ca

Khang_a_ca

Kết Đan Sơ Kỳ
BàChủ

BàChủ

Hóa Thần Sơ Kỳ
MộcQuỳnh

MộcQuỳnh

Luyện Khí Tầng Năm
Thiên-Hạo

Thiên-Hạo

Nguyên Anh Hậu Kỳ
TiểuNhư

TiểuNhư

Kết Đan Hậu Kỳ
LongNgạoThiên

LongNgạoThiên

Luyện Hư Hậu Kỳ
Kenshooter032

Kenshooter032

Trúc Cơ Hậu Kỳ
Myuki

Myuki

Hóa Thần Sơ Kỳ
kedochanh

kedochanh

Hóa Thần Sơ Kỳ
talabono

talabono

Luyện Khí Tầng Tám
bonghongden

bonghongden

Trúc Cơ Trung Kỳ
Amocilin

Amocilin

Kết Đan Sơ Kỳ
tinhtinh

tinhtinh

Nguyên Anh Hậu Kỳ
RainyRuan

RainyRuan

Luyện Khí Tầng Hai
xonevictory

xonevictory

Hư Linh Hậu Kỳ
TranNguyenHan

TranNguyenHan

Luyện Khí Tầng Mười
DựcLong

DựcLong

Nguyên Anh Hậu Kỳ